banner

Zunanja temperatura je 10 st. C in dežuje, zakaj je nivo relatine zračne vlage v ztanovanju pod 40 % ?

Četudi je zunanja relativna zračna vlaga npr. 80 % ( dež) pri 10oC, njen absolutni nivo sicer ostane pri zračenju enak tudi v stanovanju, seved pa pri npr. 23oC zadošča le za doseganje približno 35 % nivoja relativne zračne vlage.